Pagina 2

 Wijkindeling

De Hervormde Gemeente Harlingen Midlum is verdeeld in twee wijken:    1. Wijk Noord en Midlum:  Het gebied van de kerkelijke gemeente ten noorden van de spoorlijn (Havens, Centrum, De Spiker, Trebolbuurt enz.) inclusief het dorp Midlum.   2. Wijk Zuid:  He gebied ten zuiden van de spoorlijn (Plan Zuid, Oosterpark, Schepenbuurt, Byniastate, Goot Ropens en Ludinga)  

 De gemeente heeft twee predikanten:

 

 

 

Wijkpredikant Noord-Midlum (part-time: 50%)

ds. L.W. Nijendijk
Folkert Poststraat 13
8872 NZ Midlum
tel. (0517) 412685

b.nijendijk@home.nl


Wijkpredikant Zuid ds. C. Glashouwer
Oosterparkweg 7
8862 BA Harlingen
tel. (0517) 417033

          glashouwer@home.nl

 

 

Kerkenraad:

Hoewel onze gemeente in twee wijken is opgedeeld, is er maar één kerkenraad

 

Hierin hebben zitting: de predikanten, de ouderlingen, de diakenen en de ouderlingen–kerkrentmeesters. 

 

Preses (voorzitter) van de kerkenraad is ds. L.W. Nijendijk

Assessor (vice voorzitter) is ds. C. Glashouwer

(waarnemend) Scriba (secretaris) is dhr. J. Hoekstra     

 

Correspondentieadres:

 

De Kerkenraad der Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum,

p/a Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen

 

Wijkouderlingen

mw. A. Brouwer, Marnehiem 90, tel. 418862 

mw. J. Feikema-Van der Noord, Schokkerhof 19, tel. 417797

Dhr. A.T. de Gorter, Galeistraat 38, tel. 420011

mw. I. Prins-Van der Pol, De Spiker 4, tel. 412313

mw. H. Twijnstra, Brouwersstraat 14, tel. 419386

dhr. R.W. Twijnstra, J. Catsstraat 15, tel. 412243

       

 Jeugdouderlingen:  

  Aafke Hibma-Bijlsma, J.R. Thorbeckestraat 72, tel. 412192

  Jan van der Tuin, Hoogaarshof 7, tel. 431575

 

Seniorenouderlingen:

 

Mw. E. Hager-Schriemer, Sibadaweg 1, tel. 414828 (Almenum)

Mw. E. van Mierlo-Berghuijs, De Zwarte Molen 4, tel. 415801 (Harlinga)

 

Pastoraat in ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorgcentra

 

 

Als u in het ziekenhuis, verpleeghuis of zorgcentrum wordt opgenomen en daar prijs stelt op bezoek van u eigen predikant, wilt u dan zelf (laten) zorgdragen voor een berichtje aan uw predikant?

De instellingen doen dit niet uit eigen beweging! 

 

Op de locaties in Harlingen werken twee pastores: 

 

 pastor I. Beverlo-de Vries (in De Batting en in De Spiker)

               Ds. C. Glashouwer verzorgt in het Zorgcentrum "De Spiker" het pastoraat t.b.v. de Hervormde bewoners.

           

 

           Diaconie

            Diaconie der Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum

 

P/a Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen

Bankrekening: 3255.60.315 (Rabobank NW-Friesland)

 

Diakenen:

          Mw. T. Bouma-De Jong, Galeihof 3, tel. 412177

          Mw. Y. Nijdam-Van der Gaast, Kanaalweg 26, tel. 418345

           Dhr. J.  Puite, Oosterstraat 29, tel. 416239 

           Mw. I. van Eijck-de Jong, Boontjes 57, tel. 850912 

          Dhr. H.C. Tjallings, Saltryperlaan 4, tel. 416273 (penningm.)

          Dhr. A. van der Tuin, Hanerak 33, tel.  

         Mw. A. Visser-Van der Weij, Harlingerstraatweg 51, Midlum, tel. 433554 (voorz.)

           Dhr. T. Wouda, Gerrit Schuilstraat 57, tel. 851267

          Dhr. S. Wijbenga, Marnehiem 13, tel. 416086. 


 

 

Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters der Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum

 

P/a  Zuiderhaven 108, 8861 XW Harlingen

 

Bankrekening: 3255.01.882 (Rabobank NW-Friesland)

 

Ouderlingen-kerkrentmeester:

            Dhr. D. ten Napel. Hendstehof 11, tel. 413986 (voorzitter)

Dhr. J. de Groot, Zuiderhaven 108, tel. 416936 (secretaris)

Mw. J.H. Keulen, Babingaweg 11, tel. 414988 (adm. ledenregisters)

Dhr. J. Meijer, Achlumerdijk 32, tel. 412338

            Twee vacatures