Pagina 2

 Wijkindeling

De Protestantse Gemeente Harlingen Midlum is verdeeld in twee wijken en heeft twee predikantsplaatsen, waarvan momenteel een vacant is,

  

 

 

Wijkpredikant 1 (part-time: 50%)

ds. L.W. Nijendijk
Folkert Poststraat 13
8872 NZ Midlum
tel. (0517) 412685

b.nijendijk@home.nl


Wijkpredikant 2:

Vacature:

hier komt: ds. T.G. van der Linden uit Zandvoort

(bevestiging en intrede: op 4 maart a.s.) 

 

 

Kerkenraad:

Hoewel onze gemeente in twee wijken is opgedeeld, is er maar één kerkenraad

 

Hierin hebben zitting: de predikanten, de ouderlingen, de diakenen en de ouderlingen–kerkrentmeesters. 

 

Preses (voorzitter) van de kerkenraad is ouderling dhr. H. Bloemhof

Assessor (vice voorzitter) is ouderling J. van der Tuin

Scriba (secretaris) is ouderling dhr. G. Coster      

2e scriba is ouderling mw. E.T. Hager Schriemer

Correspondentieadres:

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum,

p/a Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen

 

Wijkouderlingen

Dhr. A.T. de Gorter

Mw. H. Twijnstra

Dhr. R. Twijnstra

Dhr. S. Keuning 

       

 Jeugdouderlingen:  

 Dhr. J. van der Tuin 

 

Seniorenouderlingen:

Mw. A. Wouda-Drijfhout

Mw. I. van Mierlo-Berghuijs

Mw. E.T. Hager-Schriemer 

 

Pastoraat in ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorgcentra

  

Als u in het ziekenhuis, verpleeghuis of zorgcentrum wordt opgenomen en daar prijs stelt op bezoek van u eigen predikant, wilt u dan zelf (laten) zorgdragen voor een berichtje aan uw predikant?

De instellingen doen dit niet uit eigen beweging! 

Op de locaties in Harlingen werkt: 

 pastor I. Beverlo-de Vries (in De Batting en in De Spiker)

                           

  Diaconie

            Diaconie der Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

 

P/a Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen

Bankrekening: 

 

Diakenen:

          Mw. T. Bouma-de Jong

         Mw. Y. Nijdam-Van der Gaast

         Mw. I. van Eijck-de Jong

         Dhr. A. van der Tuin

         Dhr. T. Wouda

         Dhr. R. Toering

         Dhr. S. Wijbenga (voorz.)

         Mw. S. Smilde-Bruinsma

         Dhr. B. Broersma

         mw. C. van der Meulen-Rozenga (secr.) 

 

Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters der Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

 P/a  Babingaweg 11, 8861 XW Harlingen

 

Bankrekening: 3255.01.882 (Rabobank NW-Friesland)

 

Ouderlingen-kerkrentmeester:

            Dhr. P.D. Rondaan (voorz.)

           Mw. J.H. Keulen (secr.)

           Dhr. J. de Groot

           Dhr. J. Meijer