Stuur ook een vakantiegroet naar Dorpskrant Viadukt en hij komt op deze site

Bittenserpaed 20

8744 EZ  Schettens
of via de mail: dorpskrantviadukt@home.nl


2016

3 augustus
Groeten vanuit Tsjechië van Rein en Minke