18 juni 2011

Kaatsen voor oud-leden S.L.S.

Tijdens het dorpsfeest in Schettens zal er een kaatswedstrijd worden georganiseerd. Oud-leden van S.L.S. zullen voor
zover het adres bekend is, hiervoor ook worden uitgenodigd, maar kunnen zich natuurlijk ook zelf aanmelden.


 

 

Schettens, 22 april 2011
Beste oud-leden van de S.L.S.,


De Sportvereniging Longerhouw Schettens organiseert in samenwerking met de Stichting Doarpsfeesten Skettens-Longerhou op zaterdag 18 juni 2011 een speciale kaatswedstrijd, namelijk de “Reüniepartij”! 
Wij willen u als oud-lid van de S.L.S. van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze kaatswedstrijd.
Deze kaatswedstrijd is op de zaterdag tijdens het dorpsfeest van Schettens-Longerhouw welke op 16, 17 en 18 juni 2011 in Schettens zal plaatsvinden.
Er zal deze dag gekaatst worden met een luchtbal, zodat alle dorpsbewoners en oud-leden mee kunnen doen (met of zonder kaatswant).
De ontvangst is om 9.45 uur in de feesttent in Schettens. Vanaf 10.30 uur zal er gekaatst worden op het sportveld en rond 16.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Ook zijn er activiteiten voor degenen die niet kaatsen, zo is er voor de kinderen t/m 12 jaar een zweefmolen en ’s middags is er een wandelpuzzeltocht door Schettens. 
Na deze activiteiten kunt u uiteraard met alle oud-leden en dorpsbewoners nog nagenieten in de feesttent en van de “baarch oan it spit”. ’s Avonds treedt Jelle B. op in de feesttent.
U kunt zich voor deze partij opgeven tot en met maandag 13 juni 19.00 uur per e-mail sls79@live.nl of telefonisch bij Marieke Reinsma telefoonnummer 0517-531946.

De inleg bedraagt 3 euro per persoon. Op de site van Dorpskrant Het Viadukt kunt u zien wie zich voor deze kaatswedstrijd hebben opgegeven. Het internetadres is
http://www.nwfriesland.nl/viadukt via de button “Kaatsen 18 juni 2011” kunt u de actuele lijst bekijken.
Wij hebben geprobeerd om alle huidige adressen van alle oud-leden te achterhalen. Mocht u oud-leden kennen die nog niet op de hoogte zijn van deze kaatswedstrijd dan horen wij dat graag. Wij zorgen er dan voor dat zij alsnog een uitnodigingsbrief ontvangen.
Wij hopen u te mogen begroeten op 18 juni in Schettens.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sportvereniging Longerhouw Schettens,
Sytse Hibma, Marieke Reinsma, Freddy Postma, Willem Elgersma,
Johan Visser en Hillegonda Mensonides

Opgave deelnemers:
S. Bosma, Bolsward

Arjen Visser
Syta Zijlstra
S.R. de Boer
Marianne Spijksma
Regina Postma
Willem Elgersma
Marcus Frietema
Rienk Jelle Hibma
Janny Postma
Riemer van der Sluis
Jan van Abbema
Joukje van Abbema
Tjitte Buma
Henk Veninga
Henk Peter Reitsema
Pieter Frietema
Aagje Reinsma
Margreet Bosma
Jouke de Jong
Hillegonda Mensonides
Sytse Hibma
Karin van der Woude
Tjeerd Jan van der Schaar
Jacqueline Buma
Sjoke Burger
Meindert Burger
Angelique Buma
Ad Vervoorn
Freddy Postma
Gerlof Haakma
Oebele Haaksma
Roland Burger
Jelle Hibma
Jikke Bergsma
Johan Visser
Ruurdtje van Abbema
Albert Reinsma
Bart Gietema
Ruurd Zijlstra (St. Nyk)
Sieta Zijlstra (St. Nyk)
Alex Zijlstra (Berltsum) 
Steffen de Boer
Corrie Buwalda 
Lieuwe Postma
Jan Feenstra, Bolsward
Sybren Reitsma. Schraard
Sierd Visser, Boazum
Ate Harsta
Sjoerd Ate Harsta
Allard Visser
Minke de Boer
Wouter Vervoorn
Haintje van der Brug
Johan Buma
Tseard Jan Douna
Hein Mensonides
Mathijs de Haas
Reinder van Abbema
Arjen Veninga

De weersvoorspellingen voor afgelopen zaterdag waren bijzonder slecht en vaak blijken die voorspellingen toch niet uit te komen. Dit bleek maar al te duidelijk
tijdens het reüniekaatsen van de Sportvereniging Longerhouw Schettens (S.L.S.)
dat werd gehouden tijdens het dorpsfeest van de beide dorpen. Eigenlijk geen
neerslag van betekenis, wel wat harde wind, maar voor de twintig parturen samengesteld uit leden en oud-leden, kon de dag niet meer kapot. Er was een winnaars- en verliezersronde.
In de finale was de strijd in de winnaarsronde voor de parturen Allard Visser, Henk Veninga, Janny Postma tegen Wouter Vervoorn, Jelle Hibma, Aagje Reinsma.
De uitslag werd 5-3 6-2.
In de verliezersronde ging de eerste prijs naar Johan Visser, Sieta Zijlstra (St.Nyk) en Gerlof Haakma, want zij wonnen de finale met 5-2 6-2 van Sjoerd de Boer, Sjoerd Ate
Harsta (Schraard) en Marianne Spijksma.
 
1.

 

 

Freddy Postma
Hein Mensonides Joukje van Abbema

 

 

 

2.

3-5
2-6

Wouter Vervoorn Jelle Hibma Aagje Reinsma

 

 

 

 

 

 

3.

 

Mathijs de Haas Ad Vervoorn Angelique Buma

 

 

 

4.

4-5
4-6

Sierd Visser Jan Feenstra Jan van Abbema

 

 

 

 

 

 

5.

 

Albert Reinsma Pieter Frietema Syta Zijlstra

 

 

 

6.

3-5
4-6

Ate Harsta Henk Peter Reitsema Hillegonda Mensonides

 

 

 

 

 

 

7.

 

Roland Burger
Haintje van der Brug Minke de Boer

 

 

 

8.

5-5
2-6

Alex Zijlstra Willem Elgersma Corrie Buwalda

 

 

 

 

 

 

9.

 

Arjen Veninga Johan Buma Sytze Bosma

 

 

 

10.

2-5
2-6

Jouke de Jong Tjitte Buma Jikke Bergsma

 

 
11.

 

 

Sjoerd de Boer Sjoerd Ate Harsta Marianne Spijksma

 

 

 

12.

0-5
6-6

Allard Visser Henk Veninga Janny Postma

 

 

 

 

 

 

13.

 

Ruurd Zijlstra Reinder van Abbema Karin van der Woude

 

 

 

14.

1-5
6-6

Rienk Jelle Hibma Tseard Jan Douna Ruurdtje van Abbema

 

 

 

 

 

 

15.

 

Bauke van Abbema
 Oebele Haakma
Lieuwe Postma

 

 

 

16.

1-5
4-6

Bart Gietema Meindert Burger Jacqueline Buma

 

 

 

 

 

 

17.

 

Steffen de Boer Sybren Reitsma Margreet Bosma

 

 

 

18.

5-3
6-6

Johan Visser Sieta Zijlstra Gerlof Haakma

 

 

 

 

 

 

19.

 

Sytse Hibma
Riemer van der Sluis Regina Postma

 

 

 

20.

5-1
6-4

Marcus Frietema
Arjen Visser
Sjoke Burger

 

Winnaarsronde:                     Verliezersronde:

 

2e omloop

 2-4    (5-1 6-2)
 6-8    (2-5 4-6)
10-12 (1-5 0-6)
14-16 (0-5 4-6)
17-19 (1-5 4-6)

2e omloop

 1-3    (1-5 4-6)
 5-7    (5-4 6-0)
 9-11  (4-5 4-6)
13-15 (5-3 6-2)
18-20 (5-4 6-6)

3e omloop

   2-8   (5-4 6-4)
 12-16 (5-3 6-2)

3e omloop

  3-5   (5-4 6-6)
11-13 (5-0 6-2)

Halve finale

19-2  (2-5 4-6)

Halve finale

18-3  (5-5 6-2)

Finale

12-2  (5-3 6-2)

Finale

11-18 (2-5 2-6)