Kerkdiensten Protestantse Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw

     

Tijdens bijzondere diensten is er kinderoppas. Denk aan Pasen, Pinksteren,
Kerst en viering van het Heilig Avondmaal. Maar ook bij doopdiensten.
Indien u hier gebruik van wilt maken graag even contact opnemen met de oppas.
In Schettens: Hanneke Wiersma telefoon 532333, in Schraard Fokelien Reitsma
telefoon 531577 en in Longerhouw Thea van der Brug telefoon 531024.