Gastenboek

Datum: 25-8-2003
marie-jose, jodokus83@hotmail.com

Allereerst wil ik u feliciteren met een hele mooie site. De rede dat ik hier ff rond kijk is dat ik een chr. jongeren vereniging zoek van 16-25 jaar om hiermee uit te wisselen. Ik zelf ben lid van de jongeren vereniging van de s.o.w-kerk in schagen. Maar op deze site mis ik iets over de jongeren van de kerk. groetjes, marie-jose

reactie: Je hebt gelijk, er staat (nog) niets over jongeren op onze site. Toch hebben we diverse activiteiten voor jongeren in diverse leeftijdsgroepen. Dus op jouw instigatie gaan we snel aan de gang met een jongerenpagina "under construction"!

Datum: 27-5-2002
Meindert van Dijk, dijk.meindert.van@zonnet.nl

Leuk dat ik lees dat ds. Klijnsma hier predikant was. Hij is nu predikant in Zoetermeer en binnenkort treedt hij af. Overigens zijn we bezig om een website te maken in SOW-verband.

reactie: Waarschijnlijk gaat dit om een andere ds. Klijnsma. De ds. Klijnsma, die in Harlingen en Midlum heeft gestaan (van 1960-1978)heeft daarna nog tot 1985 in 's Gravenpolder gestaan en is op 1 februari 1985 met emeritaat gegaan. Hij woont nu in Middelburg.

Datum: 24-4-2002
w.g. ambachtsheer, wgambachtsheernncrvnet.nl

ik denk met nostalgie terug op de jaren zeventig, toen ik Harlingen woonde. Ik herinner mij avonddiensten in Midlum. Ds. Klijnsma was er toen. In het donker over het kerkhof naar huis. Het had wel wat.

reactie: Door het donker over het kerkhof is nu verleden tijd, sinds de Midlumer kerktoren 's avonds feestelijk in het licht staat. Overigens zijn er ook nu avondgebeden in de kerk van Midlum, en voor volgend jaar denken we ook aan het uitbreiden van het aantal avonddiensten.

Datum: 12-4-2002
marianne hanemaaijer, marianneh@zonnet.nl

Wat fantastisch dat ik dit mooie kerkje op internet ineens tegenkwam. Ik ben hier in 1945 gedoopt toen mijn vader er predikant was. Mijn ouders praatten altijd met veel liefde over Friesland en Midlum.Ik zou de kerk nog wel eens willen bezoeken. Kan dat ook door de week en zo ja, bij wie kan ik dat vragen? Met vriendelijke groeten Marianne Hanemaaijer

reactie: In principe is het kerkje door de week te bezoeken. Het is altijd wel afgesloten, dus even de sleutel vragen bij ds. Nijendijk. Graag even van te voren bellen (0517-412685).

Datum: 10-9-2001
J.H. Doornbosch,

Het juiste telefoonnummer is niet 415580, maar 415480!

reactie: Dank voor de correctie, die inmiddels is doorgevoerd!

Datum: 8-9-2001
Theo Binneweg, binneweg@worldonline.nl

Mijn indirecte voorouder Dr Johannes Arius Binneweg is predikant te Midlum geweest vanaf ongeveer 1880. Vragen die ik heb zijn: van wanneer tot wanneer was hij daar predikant, is er misschien van hem een foto, en waarheen is hij vertrokken. Graag indien mogelijk een reactie. Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite. Theo Binneweg, Haaften 0418-592317

reactie: Ds. A.J. Binneweg was van 1883-1885 predikant in Midlum. Gekomen van Buurmalsen, op 25 mei 1895 vertrokken naar Oud en Nieuw Gastel. Misschien zijn er ander lezers van de site die meer over hem weten!

Datum: 18-7-2001
s.haagsma, shaagsma@worldonline.nl

Daar mijn voorgeslacht uit Midlum komt en in de dorpskerk aldaar gedoopt is in de 17e eeuw, zou ik graag willen weten waar in Zuid Afrika het schilderij van Johannes Beerstraeten te zien is, waarop deze kerk is afgebeeld. Kun me aan dit adres in Zuid Afrika helpen? Hartelijk dank voor uw moeite en reactie, S.Haagsma


Datum: 6-5-2001
A.v.d Groep, avdgroep@chello.nl

Afgelopen vrijdag mocht ik als kunstenaar enkele momenten in de Hervormde kerk in Harlingen bivakeren ivm de aldaar uit te stallen genomineerde kunstwerken van de kunstenaars van Christiaan artists. Het was goed vertoeven in dit prachtige Godshuis met het gerestaureerde orgel. Ik wens jullie veel zegen met de kustwerke en het nieuwe orgel mischien kan de kunst van spreken musiceren en uitbeeleden in elkaar overvloeien in het luisteren naar de stem van God en diepgang van Jezus. Meer van mijn wer is te zien op mijn homepage http://www.antonio.gxip.nl


Datum: 2-4-2001
T.Hooisma, t.hooisma-hut@12move.nl

Een mooie duidelijke site. Misschien kan ik een steentje bijdragem met foto's ik ben in het bezit van een (digitale) camera. M.vr.groete Tiny Hooisma.


Datum: 17-3-2001
Heleen en Arjen de Gorter, heleenenarjen@cs.com

Wij zijn onder de indruk van de professionionele opzet van deze site. De kerk gaat met de tijd mee! Misschien is het een goed idee, om het n-en-ander in de toekomst in S.O.W.- of zelfs interkerkelijk verband te organiseren. En informatiefe site voor alle kerken in de gemeente Harlingen... Met een vriendelijke groet, Heleen en Arjen


Pagina 2 van 3, ga naar pagina 1 2 3